Candidatures a les Eleccions a la
Presidència de l’Institut d’Estudis Catalans des de 1992


 

1992: [Els càrrecs es votaven per separat]

Candidats:

Emili Giralt i Raventós, president
Manuel Castellet i Solans, vicepresident
Antoni Serra i Ramoneda, tresorer
Joaquim Rafel i Fontanals, secretari general

 

1995: [Els càrrecs es votaven per separat]

Candidats 1:

Manuel Castellet i Solanas, president
Josep Carreras i Barnés, vicepresident
Antoni Serra i Ramoneda, tresorer
Joaquim Rafel i Fontanals, secretari general

Candidats 2:

Josep M. Muntaner i Pascual, president
Josep Egozcue i Cuixart, vicepresident
Joaquim Agulló i Batlle, tresorer
Albert Balcells i Gonzàlez, secretari general

Va guanyar 1

1998:

Candidatura:

Manuel Castellet i Solanas, president
Antoni Serra i Ramoneda, vicepresident
Josep Egozcue i Cuixart, tresorer
Carles Miralles i Solà, secretari general

2002:

Candidatura 1:

Josep Laporte i Salas, president
Salvador Giner de San Julián, vicepresident
Antoni Riera i Melis, vicepresident
Salvador Alegret i Sanromà, secretari general

Candidatura 2:

Joan Martí i Castell, president
Josep Amat i Girbau, vicepresident
Joan Francesc Mira i Casterà, vicepresident
Xavier Barral i Altet, secretari general

Candidatura 3:

Carles Miralles i Solà, president
Francesc González-Sastre, vicepresident
Ricard Torrents i Bertrana, vicepresident
Josep Enric Llebot i Rabagliati, secretari general

Va guanyar 1

2005:

Candidatura 1:

Salvador Giner de San Julián, president
Salvador Alegret i Sanromà, vicepresident
Antoni Riera i Melis, vicepresident
Joandomènec Ros i Aragonès, secretari general

Candidatura 2:

Joan Martí i Castell, president
Joan Francesc Mira i Casterà, vicepresident
Francesc González Sastre, vicepresident
Josep Enric Llebot i Rabagliati, secretari general

Va guanyar 1

2009:

Candidatura 1:

Salvador Giner de San Julián, president
Joandomènec Ros i Aragonès, vicepresident
Joan Solà i Cortassa, vicepresident *
Romà Escalas i Llimona, secretari general

Joan Solà va ser substituït per Mariàngela Vilallonga i Vives quan va morir l’any 2010

Candidatura 2:

Ricard Torrents i Bertrana, president
Francesc González-Sastre, vicepresident
Alícia Casals i Gelpí, vicepresidenta
Joan Albert Argenter i Giralt, secretari general

Va guanyar 1

2013:

Candidatura:

Joandomènec Ros i Aragonès, president
Joaquim Agulló i Batlle, vicepresident
Jaume de Puig i Oliver, vicepresident
Romà Escalas i Llimona, secretari general

2017:

Candidatura:

Joandomènec Ros i Aragonès, president,
Jaume de Puig i Oliver, vicepresident:
Mariàngela Vilallonga i Vives, vicepresidenta *
Josep Enric Llebot i Rabagliati, secretari general:

* Mariàngela Vilallonga i Vives va ser substituïda per Marta Prevosti i Montclús quan va ser nomenada consellera de Cultura l’any 2019