CANDIDATURA


 

M. Teresa Cabré - Presidenta

M. Teresa Cabré - Presidenta

Presidenta de la Secció Filològica (des del 2014).
És doctora en filologia romànica per la Universitat de Barcelona, on va ser professora (1984-1990) i catedràtica (1990-1994). Des del 1994, és catedràtica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), on ha dirigit l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada. També ha estat directora del TERMCAT (1985-1988) i dels serveis de Lexicometria (1985-1987) i de Llengua Catalana (1988-1993) de la Universitat de Barcelona. Dirigeix la Càtedra Pompeu Fabra de la UPF des del 2014.
Consulteu-ne el currículum

Marta Prevosti - Vicepresidenta

Marta Prevosti - Vicepresidenta

Vicepresidenta de l’IEC (des del 2019).
És investigadora sènior de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, des de 2005; membre de la Comissió Internacional per a la TIR-FOR; membre del Consell de redacció de diferents revistes científiques; membre de la junta de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, filial de l’IEC. Anteriorment ha estat professora titular d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona, ha treballat per a l’empresa privada, per a l’Institut d’Estudis Catalans, ha estat directora gerent del Museu de l’Estampació de Premià de Mar (Maresme) i ha estat editora general de la revista Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics.
Ha estat pionera, a nivell estatal, en els estudis de territori i poblament rural dins del marc de la ciutat romana. S’ha especialitzat en la topografia arqueològica.
Consulteu-ne el currículum

Maria Corominas - Vicepresidenta

Maria Corominas - Vicepresidenta

Presidenta de la Secció de Filosofia i Ciències Socials (2016-2020).
És doctora en ciències de la informació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i professora al Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura d’aquesta universitat, on també fou sotsdirectora de l’Institut de la Comunicació (1999-2005).
S’ha centrat en l’estudi de la llengua als mitjans de comunicació, les polítiques de comunicació a Catalunya emmarcades en el context europeu i l’estudi de la transformació digital dels mitjans de comunicació. Ha contribuït a establir les bases del concepte espai català de comunicació, que ha inspirat les polítiques nacionals de comunicació i cultura a Catalunya, i ha participat en projectes de recerca internacionals.
Consulteu-ne el currículum

Àngel Messeguer - Secretari general

Àngel Messeguer - Secretari general

Secretari de la Secció de Ciències i Tecnologia (des del 2018).
Es doctorà en química orgànica per la Universitat de Barcelona, amb una tesi realitzada al Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), i feu estudis postdoctorals a la Universitat de Cornell (Estats Units), basats en la síntesi d’inhibidors de l’hormona juvenil d’insectes. Professor d’investigació del CSIC des del 1991, va ser el responsable del Grup de Química Bioorgànica de l’Institut de Química Avançada de Catalunya, institució de la qual també fou director (2005-2008). Ha estat president de la Societat Catalana de Química del 2002 al 2008.
Consulteu-ne el currículum